Fundusze Norweskie

Foundusze Norweskie

W ramach Funduszy Norweskich Agnieszka Nowińska Indywidualna Praktyka Dentystyczna realizuje projekt Zwiększenie
konkurencyjności firmy Agnieszki Nowińskiej poprzez opracowanie i wdrożenie innowacyjnej usługi dla branży stomatologicznej”


programu
w ramach schematu Przedsiębiorcze Kobiety programu Rozwój Przedsiębiorczości i Innowacje,

który zakłada wsparcie innowacyjnych rozwiązań w polskich firmach.

Projekt jest współfinansowany ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego, 2014 -2021

Tytuł projektu:

NORW.19.01.04-22-0028/20 Agnieszka Nowińska Indywidualna Praktyka Dentystyczna

Norweski Mechanizm Finansowy 2014-2021 działanie 19.1 Nowe Produkty i Inwestycje

poddziałanie 19.1.4 Schemat małych grantów dla przedsiębiorczych kobiet

Wartość projektu 733 299.00
Wartość kosztów kwalifikowanych 430 314.00

Grant, nagroda stomatolog Gdańsk