Krzysztofa Komedy 2a/u02 | Jasień Bulwary Gdańsk

Fundusze Norweskie

PARTNER NORWESKI:
VIKINGONE TO-GET-THERE
 Andrzej Piotrowski z siedzibą w Trondheim. Andrzej Piotrowski mieszka, pracuje i rozwija swoją własną działalność na rynku
norweskim w miejscowości Trondheim. Prowadzona przez niego firma specjalizuje się w doradztwie, projektowaniu i programowaniu, zarządzaniu
projektami z zakresu ICT, w marketingu nowoczesnych technologii oraz video contentingu wraz z social mediami. Partner podczas realizacji
licznych projektów z zakresu IT, w tym również dla branży medycznej był odpowiedzialny m.in. za opracowywanie algorytmów AI oraz ich
implementacje w dedykowanych aplikacjach. Ponadto dzięki kilkuletniej pracy właściciela firmy w międzynarodowych korporacjach, w tym w w
firmie Autronica AS w Norwegii, zdobył doświadczenie, które pozwoliło mu zbudować sieć partnerów nie tylko na rynku norweskim, ale również
polskim. Właściciel firmy VIKINGONE TO-GET-THERE posiada certyfikaty niezbędne do prowadzenia części informatycznej projektu, takie jak:
certyfikat zarządzania ryzykiem biznesowym PRINCE2 Practitioner, certyfikat z testowania i przeprowadzania Testów Bezpieczeństwa Web.
Dodatkowo przeprowadził kilka wdrożeń i audytów ISO27001 pod kątem zarządzania danymi osobowymi, pod zgodność RODO, w placówkach
medycznych i małych/średnich podmiotach gospodarczych.

W ramach Funduszy Norweskich Agnieszka Nowińska Indywidualna Praktyka Dentystyczna realizuje projekt: „Zwiększenie
konkurencyjności firmy Agnieszki Nowińskiej poprzez opracowanie i wdrożenie innowacyjnej usługi dla branży stomatologicznej”

Strona internetowa Funduszy Norweskich i EOG: www.eeagrants.org / www.norwaygrants.org

programu w ramach schematu Przedsiębiorcze Kobiety programu Rozwój Przedsiębiorczości i Innowacje,

który zakłada wsparcie innowacyjnych rozwiązań w polskich firmach.

Projekt jest współfinansowany ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego, 2014 -2021

Tytuł projektu:

NORW.19.01.04-22-0028/20 Agnieszka Nowińska Indywidualna Praktyka Dentystyczna

Norweski Mechanizm Finansowy 2014-2021 działanie 19.1 Nowe Produkty i Inwestycje

poddziałanie 19.1.4 Schemat małych grantów dla przedsiębiorczych kobiet

Wartość projektu 696 300.00 PLN
Wartość kosztów kwalifikowanych 409 965.00 PLN

ZAPYTANIE OFERTOWE

Zapytania ofertowe oraz protokoły z wyboru ofert dotyczące aktualnie realizowanych programów  znajdują się w poniższych linkach:

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/63833

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/65724

OFERTA

jnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/68711

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/117711

Zakupiono do tej pory: unit stomatologiczny, autoklaw, 2 kompresory, piec do wypalania ceramiki, skaner wewnątrzustny, frezarkę stomatologiczną, dedykowane oprogramowanie CAD/CAM exocad, laptop z tabletem do elektronicznego podpisu.

Sprzęt w Gabinecie neptunedent Gdańsk Sprzęt w Gabinecie neptunedent Gdańsk Sprzęt w Gabinecie neptunedent Gdańsk Sprzęt w Gabinecie neptunedent Gdańsk Sprzęt w Gabinecie neptunedent GdańskSprzęt w Gabinecie neptunedent GdańskSprzęt w Gabinecie stomatologicznym neptunedent Gdańsk

Urządzenie dentystyczneKomputer Stomatologiczny

Projekty fundusze norwerskie
Skip to content