Leczenie biologiczne Gdańsk

W NeptuneDent pragniemy zapewnić Pacjentom skuteczne, a przy tym nowoczesne podejście do terapii stomatologicznych. Z tego względu oferujemy także leczenie biologiczne zębów, które w określonych przypadkach jest w stanie zapobiec leczeniu metodą kanałową.

Stomatologia biologiczna Gdańsk Trójmiasto

Leczenie biologiczne miazgi zębowej - Neptune Dent - Gdańsk

Leczenie kanałowe wykonywane przez dentyste

Leczenie biologiczne – co to jest?

Głównym założeniem przyświecającym wdrożeniu leczenia biologicznego jest zachowanie żywej miazgi, a co za tym idzie jej pełnej funkcjonalności w procesach odbudowy tkanek zębów. Zastosowanie metod i środków działających regenerująco umożliwia zachowanie znacznej części żywej miazgi, a tym samym żywego zęba. Pozostaje on prawidłowo unerwiony, zatem żywy i przy odpowiednim dbaniu o higienę jamy ustnej oraz leczenie wszelkich ognisk próchnicowych w przyszłości może pełnić swoją rolę przez następne lata.

Dzięki zastosowaniu nowych technologii oraz specjalistycznych preparatów prowadzących do regeneracji i częściowej odbudowy tkanek zęba możliwe jest zachowanie go i ograniczenie ryzyka obumarcia (do którego dochodzi w przypadku leczenia endodontycznego). W tym bowiem przypadku metoda biologiczna przyczynia się do częściowej odbudowy miazgi zęba, a także pobudzania naturalnego procesu kształtowania zębiny. Leczenie biologiczne zdaje egzamin w przypadku odwracalnych stanów zapalnych, na przykład na ich początkowym etapie. Wskazuje się ponadto znaczną skuteczność wykorzystania metod biologicznych w przypadku mechanicznych urazów zębów – warunkiem powodzenia jest przy tym dość szybkie przystąpienie do terapii.

Na czym polega leczenie biologiczne?

Biologiczne leczenie zęba może okazać się skutecznym w przypadku bardzo dokładnego oczyszczenia tkanek zęba z bakterii – pozbycie się źródła infekcji pozwala komórkom miazgi na prawidłową regenerację, oczywiście przy wsparciu określonych preparatów.

Na opracowaną w ten sposób miazgę zęba nakładana jest specjalna forma biologicznego opatrunku. Wykazuje on działanie antyseptyczne, dzięki czemu zapobiega namnażaniu się szkodliwych bakterii bezpośrednio pod opatrunkiem. Zadaniem tej warstwy jest także pobudzanie miazgi do wytwarzania zębiny. Należy przy tym wyróżnić kilka sposobów nakładania środka biologicznego.

  1. Pokrycie pośrednie miazgi – w tym wypadku opatrunek nakładany jest na zębinę, która w przypadku stanu zapalnego znajduje się (nawet w postaci cienkiej warstewki) nad miazgą, chroniąc ją jeszcze przed infekcją. W zależności od głębokości ubytku i decyzji lekarza, leczenie może zostać wykonane niejako w trakcie jednego procesu, gdy opatrunek układany jest pod wypełnieniem lub też w kilku etapach – wówczas preparat opatrunkowy jest zakładany na określony czas, by odbudować zdrową tkankę, potem zostaje usunięty wraz z pozostałością próchnicy i zastąpiony wypełnieniem.
  2. Pokrycie bezpośrednie miazgi – przy tym trybie leczenia miazgi nie chroni już zębina – całkowite odsłonięcie miazgi może wynikać na przykład z urazu czy też stanowić rezultat celowego, mechanicznego usunięcia przez stomatologa.
Neptune Dent Gdańsk Stomatolog w trakcie zabiegu

Leczenie biologiczne – co oznacza amputacja miazgi?

Chociaż wielu osobom określenie „amputacja miazgi” może kojarzyć się wyjątkowo nieprzyjemnie, jest to typowa procedura stosowana w trakcie leczenia biologicznego zębów.

Tego rodzaju opracowanie stomatolog stosuje w przypadku głębokich uszkodzeń, wykonując:

  • amputację przyżyciową częściową – gdy usuwana jest większa części miazgi wraz z zębiną,
  • amputację przyżyciową całkowitą – jak łatwo się domyślić, w tym przypadku lekarz usuwa miazgę na całej powierzchni.

Jakie preparaty stosowane są w trakcie leczenia biologicznego zębów?

W Centrum NeptuneDent wykorzystujemy najlepiej przebadane i najskuteczniejsze obecnie technologie oraz preparaty przeznaczone do leczenia biologicznego. Wśród nich wymienić można:

  • Biodentine® – bioaktywny materiał o charakterze reparacyjnym, pozwalający na zachowanie żywej miazgi w przypadku zastąpienia zębiny tak w głębokich warstwach korzeniowych, jak i w okolicy korony zęba; preparat wykazuje właściwości uszczelniające, co zapobiega wywoływaniu nadwrażliwości zęba po leczeniu,
  • MTA – Mineral Trioxide Aggregate, czyli mieszanina tlenków mineralnych (w tym wapnia, krzemu czy glinu), które wykazują działanie regeneracyjne.

Zachowanie żywej miazgi w wyniku leczenia biologicznego pozwala zachować żywy ząb – który innymi słowy zachowuje znacznie wyższą odporność mechaniczną aniżeli uzębienie poddane leczeniu endodontycznemu.

Neptunedent - Zapisz się na zabieg

W celu umówienia wizyty zapraszamy do kontaktu z gabinetem od poniedziałku do piątku w godzinach od 10-18 pod nr
tel. 459 452 305. 

W pozostałych godzinach można również kontaktować się od poniedziałku do piątku od 8-20 oraz soboty od 9-17 na nr tel. 583 095 895

Odwiedź nasz gabinet Neptune Dent przy ulicy Krzysztofa Komedy 2a/u02, 80-176 Gdańsk

Na wizytę możesz umówić się również za pośrednictwem serwisu znany lekarz

Skip to content