Krzysztofa Komedy 2a/u02 | Jasień Bulwary Gdańsk

Gwarancja na usługi stomatologiczne

Leczenie zachowawcze-wypełnienia

 • gwarancja 1 rok przy prawidłowym zgryzie,
 • gwarancja 6 m-cy dla wypełnień w zębach mlecznych,
 • gwarancja 3 m-ce dla wypełnień w zębach martwych lub gdy wypełnienie obejmuje więcej niż 50% objętości zęba.

Leczenie protetyczne

 • gwarancja 1 rok na wkłady koronowo-korzeniowe,
 • gwarancja 2 lata na uzupełnienia protetyczne stałe i ruchome,
 • Dla prac protetycznych gwarancja uzyskuje ważność w momencie zakończenia realizacji planu leczenia protetycznego ustalonego przez lekarza prowadzącego.

Leczenie implantologiczne

 • gwarancja 10 lat na wszczepiony implant,
 • gwarancja 2 lata na prace protetyczne na implantach,
 • w przypadku braków w uzębieniu, które nie zostaną uzupełnione, gwarancja nie obowiązuje.

Warunki gwarancji

 • kontrola u lekarza prowadzącego minimum 2 razy w roku, chyba że lekarz zaleci inaczej,
 • systematyczna higienizacja (scaling, piaskowanie i fluoryzacja) co 6 miesięcy,
 • utrzymywanie higieny jamy ustnej zgodnie z otrzymanymi zaleceniami,
 • niezwłoczne wykonanie zaleceń lekarza prowadzącego zaleconych podczas wizyt kontrolnych,

Gwarancja nie obejmuje

 • prac tymczasowych, np. korony tymczasowe, protezy natychmiastowe,
 • prac, co do których Pacjent został poinformowany o ograniczonej, bądź braku gwarancji i zostały one wykonane na życzenie Pacjenta,
 • protez i prac naprawianych, bądź klejonych poza NeptuneDent, prac wykonanych poza NeptuneDent,
 • leczenia kanałowego, które nie zostało zakończone lub nie zostało zakończone wzmocnieniem/ leczeniem protetycznym.

Nie podlegają gwarancji uszkodzenia powstałe w wyniku

 • niestosowania się do zaleceń w zakresie higieny jamy ustnej,
 • niestosowania się do zaleceń w zakresie zaleceń i wskazań lekarza prowadzącego,
 • niestawiania się na wizyty kontrolne,
 • uszkodzeń mechanicznych,
 • uszkodzeń koron zębowych pomiędzy wizytami zębów w trakcie leczenia kanałowego
 • uszkodzeń koron zębowych zębów po leczeniu kanałowym, których nie odbudowano protetycznie,
 • uzupełnienia jedynie części braków zębowych i w konsekwencji przeciążenia strefy uzupełnionej protetycznie,
 • zaniku kości i zmian w przyzębiu,
 • zabiegów wykonanych w innych gabinetach stomatologicznych,
 • choroby, mającej niekorzystny wpływ na kondycję jamy ustnej i uzębienia Pacjenta, np. cukrzyca, padaczka, osteoporoza, zgrzytanie/ zaciskanie zębami, bruksizm.

W przypadku zaistnienia jakiejkolwiek dolegliwości będącej skutkiem leczenia stomatologicznego. Pacjent powinien niezwłocznie stawić się u lekarza prowadzącego, jednakże w terminie nie dłuższym niż 48 godzin od momentu wystąpienia wady, bądź dyskomfortu. Gwarancja nie obejmuje kosztów dotarcia pacjenta do NeptuneDent Gdańsk.

Skip to content